مورخه 94/03/25 جلسه ای در دفتر مدیر عامل محترم  بانک ملی ایران  جناب آقای دکتر همتی با حضور جناب آقای دکتر سالار مرادی (نماینده محترم مردم شهرستانهای سنندج ،کامیاران و دیواندره ) و ریاست هیات مدیره شرکتهای تابعه گروه صنعتی سماء جناب آقای حسین سمائی در خصوص مشکلات به وجود آمده توسط مدیران اسبق تشکیل گردید و پیرامون مشکلات شرکتها در راستای  حمایت از تولید ملی و همچنین رفع مشکلات شرکتهای گروه مذاکراتی انجام شد که مدیر عامل محترم بانک ملی از این جلسه استقبال و دستورات لازم را به اداره پیگیری مطالبات وام و همچنین ریاست شعبه مرکزی جهت  حل مشکلات و مساعدت لازم صادر نمودند.