مرداد ماه  1395
تاریخ انتشار : 95/05/11
      بازدید مسئولان شهرستانی و استانی از گروه صنعتی سماء ..ادامه مطلب
 

تیر ماه 1395

 تاریخ انتشار :1395/4/2
بازدید مدیر کل صنعت و معدن کردستان  جناب آقای دره وزمی از گروه صنعتی سماء
ابراز امیدواری از حمایت دولت از واحد های تولیدی در سال جاری....ادامه

 
 

خر داد ماه 1394

تاریخ انتشار : 1394/3/29
اعلام امادگی شرکت ژاپنی  NS-SEMICON CO جهت همکاری با گروه بین المللی سماء و  سرمایه گذاری برای  تولید لامپهای  LED ،سولار و سایر قطعات...ادامه
 

آبان ماه 1393

تاریخ انتشار : 1393/08/14

بازدید جناب آقای عبدالمحمد زاهدی از مجتمع صنعتی تولیدی سماء ...ادامه
 
اردیبهشت ماه 1392
تاریخ انتشار : 1392/02/19
بازدید مدیر کل صنعت و معدن استان کردستان جناب آقای اسراری و هیات همراه از مجتمع صنعتی سماء ..ادامه
 
تاریخ انتشار : 1383
سفر هیات اقتصادی ایران به کشور های برزیل ، ایتالیا ، اروگوی ...ادامه