در مورخه 1395/4/2 مدیر کل صنعت و معدن استان کردستان جناب آقای مهندس دره وزمی و هیئت همراه در محل کارخانجات گروه صنعتی سماء حضور یافتند و از نزدیک  در جریان مشکلات این گروه قرار گرفت در این دیدار جناب آقای سمائی ریاست هیئت مدیره گروه سماء با بیان  اهمیت و موقعیت ویژه این کارخانجات در ایجاد اشتغال برای منطقه ،خاطر نشان نمود امید است با عزم دولت در حمایت از واحد های تولیدی ؛مشکلات گروه سماء نیز حل شود .در پایان آقای دره وزمی اظهار داشتند با توجه به امکانات و موقعیت بسیار مناسب ابن گروه ، در زمینه رفع موانع این گروه تلاش خواهند نمود.و ابراز امید واری نمودند تا در آینده نزدیک شاهد شکوفایی تولید و اشتعال در این مجموعه باشیم.