13/5/98-بازدید فرماندار محترم دهگلان به همراه رئسای برخی ادارات شهرستان از گروه صنعتی سماء:

این جلسه که به دعوت جناب آقای حسین سمائی ریاست محترم هیئت مدیره شرکتهای سماء صورت پذیرفت ، در مورخ 98/5/13 فرماندار محترم دهگلان جناب آقای دادور به همراه روسای محترم برخی ادارات از جمله اداره کار-برق-صنعت ومعدن برگزار شد. در این دیدار پس از بازدید از سالنهای تولید و ماشین آلات و محوطه کارخانه جات ،جلسه ای در دفتر ریاست هیئت مدیره برگذار شد و در این جلسه ابتدا فرماندار محترم از غیر فعال بودن چنین مجموعه بزرگی که دارای پتانسیل بالایی در استان می باشد ابراز تاسف نموده خواستار بررسی مشکلات بدور از حواشی شدند و از مسئولین ادارات جاضر در جلسه خواستند تا در جهت حل مشکلات در حوزه خویش بخ طور کامل همکاری نمایند. و در ادامه از آقای سمائی خواسته شد تا مشکلات و موانع موجود و راهکارهای فوری پیشنهادی خویش را اعلام نمایند:
که ایشان اهم مشکلات و و راهکارهای فوری را به صورت زیر ارایه دادند:
1-نبود سرمایه درگردش -تزریق سرمایه در گردش به صورت مقطعی
2- بد قولی بانکها و ایجاد مشکلات متعدد توسط آنان از جمله تملیک املاک کارخانجات و عدم توجه به مصوبات مختلف حایت از تولید و انجام کارشناسی های غیر واقعی-
3-مسایل قضائی مربوط به مدیران اسبق که با جعل اسناد مشکلات متعدد از جمله دریافت وامهای متعدد به نفع خویش-درخواست تسریع در رسیدگی پرونده جهت آزادسازی منابع شرکتها
4-بررسی پرونده بانک ملت علیه شرکتها که با عدم رعایت مصوبات اقدام به برگزاری مزایده جهت تملیک املاک نموده است-

در پایان جلسه فرماندار محترم قول دادند مشکلات موجود را پیگیری نمایند و نیز از رئسای ادارات خواستند در این زمینه همکاری لازم صورت پذیرد تا با حل مشکلات این مجموعه بزرگ تولیدی بخشی از از مشکل اشتغال منطقه حل شود.